De onderwijs in duurzaamheid die we nodig hebben

Een verklaring van de UM-team

Geschreven door Anna Terporten

​Gepubliceerd op 9 Juni​ 2020

Maastricht voor Klimaat vraagt om een interfacultaire, verplichte duurzaamheidsopleiding aan de UM. Wij vinden dat alle studenten zich bewust moeten zijn van klimaatgerelateerde zaken die hun toekomst zal beïnvloeden.

Waarom hebben we duurzaamheidsonderwijs nodig?

… Omdat klimaatverandering ons allemaal raakt.

Klimaatverandering heeft invloed op alle sectoren van het leven, waaronder politiek, gezondheid, mobiliteit, energie en huisvesting. Daarom is het van vitaal belang om mensen, die verschillende studieprogramma’s volgen, te informeren over duurzaam leven, want klimaatverandering heeft een grote invloed op de eisen van onze carrières. Oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken moeten op elk gebied worden ontwikkeld. Afgezien van onze beroepen zullen onze persoonlijke levens worden beïnvloed door de stijgende zeespiegel of de stijgende temperaturen die sommige regio’s van de wereld onbewoonbaar zullen maken.

Daarom vragen we om duurzaamheidsonderwijs bij UM, omdat we goed opgeleid moeten zijn om adequaat te kunnen reageren op onze omgeving en op de crisissen waarmee we geconfronteerd worden. Als studenten moeten we leren omgaan met de nieuwe uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en hoe we een wereld kunnen creëren waarin wij en toekomstige generaties comfortabel kunnen leven. Daarom is onderwijs over duurzaamheid niet in tegenspraak met de bestaande curricula, maar vormt het een essentieel verlengstuk daarvan.

… Want we zijn niet alleen opgeleid om professionals te worden, maar ook om verantwoordelijke burgers te zijn.

Jonge studenten moeten worden aangemoedigd om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de problemen van de maatschappij aan te pakken. Duurzaamheidskwesties worden steeds ernstiger en de universiteit moet aan deze nieuwe eisen voldoen. In de wereld van vandaag is er een steeds grotere behoefte aan vaardigheden en kennis buiten de eisen van het werk. De Universiteit Maastricht heeft altijd de nadruk gelegd op het belang van interdisciplinariteit. Onze universiteit eist van de studenten dat zij verschillende standpunten met elkaar delen en kennis verzamelen over zaken die niet direct met hun vakgebied te maken hebben. Ons ecosysteem is sterk verweven. Elke stap die we zetten heeft uiteindelijk wel invloed op andere vakgebieden. De wereld is, vooral sinds het begin van het globaliseringsproces, sterk afhankelijk van elkaar. We kunnen de wereld niet begrijpen door er slechts vanuit één perspectief naar te kijken. Daarom hebben we deze universitaire opleiding nodig, in elke faculteit van de UM.

…Omdat het een dringende kwestie is die we nu moeten aanpakken.

We noemen het Klimaatcrisis – omdat het een probleem is dat we onmiddellijk moeten aanpakken. Onze generatie moet in actie komen. We eisen deze opleiding op universitair niveau omdat studenten belangrijke multiplicatoren van verandering zijn: We zullen waarschijnlijk in invloedrijke posities in de samenleving terechtkomen. We zijn getraind om kritisch te reflecteren op de wereld waarin we leven en om bij te dragen aan de samenleving.

Klimaatverandering is een zeer ingewikkelde kwestie die van invloed is op alle gebieden van ons leven. Daarom hebben studenten op de universiteit toegang tot meer diepgaande kennis over dit onderwerp. De universiteit kan meer gespecificeerde en gedetailleerde cursussen aanbieden, gekoppeld aan het studieprogramma. Wij zijn van mening dat universiteiten zowel de vrijheid als de verplichting hebben om ruimte te maken in de curricula voor het vereiste onderwijs over klimaatgerelateerde onderwerpen.

We hebben deze duurzaamheidscursus nu nodig, en wel voor elke student. Je studieprogramma is iets waar je voor kiest, maar Klimaatverandering is dat niet. Het zal invloed hebben op ieder van ons, ongeacht ons beroep. Er is een steeds grotere noodzaak om iedereen te onderwijzen, niet alleen degenen die geïnteresseerd zijn.

Het is een feit dat deze crisis zich al voordoet. We moeten leren over klimaatverandering om er adequaat op te kunnen reageren. We moeten actie ondernemen om het lijden en de ongelijkheid te beperken. We zijn verantwoordelijk, en we hebben een opleiding nodig die onze maatschappelijke rol waarmaakt.

Wil je helpen om deze cursus in de praktijk te brengen? Teken dan onze petitie: https://www.maastrichtforclimate.nl/course-petition/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *