oNze projecten

Het Actieteam

Druk uitoefenen op de overheid en het grote publiek bewust maken door het organiseren van grootschalige acties, boycotacties, conferenties en gesprekken.

Het Onderzoeksteam

Onderzoek naar het beleid in de gemeente om onze eisen concreter te maken. Onze acties een betekenis en een doel geven.

Duurzaamheidsonderwijs aan Universiteit Maastricht

Dringend aandringen op een verplicht duurzaamheidsonderwijs aan de Universiteit Maastricht.

De duurzaamheidsgids

Mensen helpen duurzamer te leven

Klimaat Actie Netwerk Collaboratie

Onze relaties met andere actieve groepen in Maastricht versterken en bevorderen.

HET ACTIETEAM

S4C Maastricht is begonnen met de organisatie van de eerste klimaatmars van Maastricht. Door aandacht te vragen voor de huidige klimaatnoodtoestand volgt S4C de doelstelling om duurzaamheid in het centrum van onze stad te brengen.

Onderdeel van de wereldwijde klimaatbeweging is het verantwoordelijk stellen van de machthebbers voor de huidige crisis en het uiten van onze zorgen als burgers van een democratie.

Zo blijven milieuactivisme en bewustwordingscampagnes de kernpunten van onze organisatie. Bewustwording is van cruciaal belang om burgers te informeren en mondig te maken en om de druk op overheden, bedrijven en instellingen te handhaven. Het actieteam is toegewijd om de milieucrisis boven aan de agenda te plaatsen in alle maatschappelijke domeinen.

Ons doel is een inclusieve beweging onder leiding van een divers publiek van betrokken en bezorgde burgers. De milieucrisis kan alleen worden opgelost als we samen komen werken. Daarom staan samenwerking en empowerment centraal in al onze acties.

HET onderzoeksTeam

Het doel van het kennisteam is om aan te dringen op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in de stad Maastricht. Onze aanpak is om samen met de Gemeente deze beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.

Daarbij raadplegen we best practice cases en relevante literatuur en doen we primair onderzoek om de transitie naar een duurzaam Maastricht op maat te maken. Ook willen we de lokale bevolking bij dit proces betrekken door in gesprek te gaan met burgers, onderzoekers, studenten, ondernemers en politici. Debatcafés, paneldiscussies en andere evenementen staan daarom op het menu.

Daarnaast is het ons doel om onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in Maastricht te vergroten en actief burgerschap te bevorderen voor een gezamenlijke visie.

Voorbeelden van beleid: ervoor zorgen dat alle evenementen van de gemeente zonder eenmalige plastic voor eenmalig gebruik worden uitgevoerd.

DUURZAAMHEIDSONDERWIJS aAN UniversitEIT MAASTRICHT

Onderwijs is een centraal element in de strijd tegen klimaatverandering. Jongere generaties groeien op in een omgeving die de afgelopen jaren drastisch is veranderd en dat ook in de toekomst zal blijven doen. Het is van vitaal belang om deze generaties kennis te verschaffen door het onderwijssysteem aan te passen en het aan te passen aan de uitdagingen van vandaag. Klimaatverandering is een realiteit die ons allen zal raken en die nooit zal ophouden relevant te zijn.

Daarom zijn wij van mening dat de Universiteit Maastricht als onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid heeft om basiskennis over klimaatverandering aan al haar studenten te verstrekken. Ongeacht hun studie moet elke student zich bewust zijn van wat klimaatverandering en duurzaamheid inhouden. Omdat we behoefte hebben aan een onderwijs dat de realiteit van de wereld weerspiegelt, zet S4C zich actief in voor de ontwikkeling van een duurzaamheidscursus die alle faculteiten van de UM belichaamt en relevant is voor elke student.

Momenteel werken we samen met deskundigen van de UM aan de ontwikkeling van dit idee en de introductie ervan in het bestuur van de universiteit.

De duurzaamheid gids

*De duurzaamheidsgids van Students4Climate is een interactieve handleiding die oplossingen biedt voor een duurzaam leven in Maastricht. De handleiding informeert de lezer over de impact van consumptiegedrag op het milieu door middel van vier verschillende onderdelen: voeding, retail, hygiëne en afval.

De doelstellingen van de gids zijn in de eerste plaats om het bewustzijn over de milieu-impact van het consumentengedrag van burgers te vergroten. Ten tweede, stel duurzame alternatieven voor om duurzaam individueel gedrag aan te moedigen.

Om deze doelstellingen te bereiken, begint elke sectie met een zeer kort overzicht van de milieuthema’s die verband houden met elke sectie. De gids stelt opties voor om het gedrag aan te passen om de impact op het milieu te verminderen. Tot slot biedt de gids concrete keuzes voor een duurzame levensstijl in Maastricht. Zo wordt in de retailsectie bijvoorbeeld de milieu-impact van de mode-industrie als derde meest vervuilende industrie ter wereld toegelicht.

Oplossingen voor een duurzame levensstijl kunnen soms onrealistisch of onpraktisch lijken. Deze gids laat zien hoe gemakkelijk het kan zijn om in harmonie met onze natuurlijke omgeving te leven.

Klimaat actie netwerk collaboratie

S4C werkt nauw samen met het Climate Action Network (KAN) van Maastricht.

De KAN organizatie is een platform om onze inspanningen voor duurzaamheid te coördineren met andere maatschappelijke organisaties in Maastricht.

Samen met KAN organiseren we evenementen, verspreiden we bewustwording en promoten we een Climate Emergency Petition die nauw aansluit bij het door ons aan de Gemeente voorgestelde beleidsplan.

Het netwerk wil zijn ledenbestand uitbreiden en een inspirerend proefproject worden voor wereldwijde verandering naar een duurzame toekomst door middel van maatschappelijke betrokkenheid.